Vertalingen

Italiaans - Nederlands   en   Engels - Nederlands

Als afgestudeerd italianist en met twaalf jaar ervaring bij inter-nationale bedrijven met Engels als voertaal, vertaal ik van het Italiaans en het Engels naar het Nederlands. De onderwerpen zijn divers, van informatief en computertechnisch tot verstrooiend. Als u een tekst wilt laten vertalen met een andere talen-combinatie kan ik u in contact brengen met betrouwbare en ervaren collega's.


Copywriting

Artikelen - Webteksten - Brochures - Reclameteksten

Kort en bondig, dat is hoe ik het liefst formuleer. Er zijn nogal wat schrijvers die met veel omhaal en wollig taalgebruik een tekst produceren. Maar wanneer de ruimte beperkt is, zoals bij webpagina's en reclameteksten, is het de kunst om woorden weg te laten en korte alinea's te schrijven. Een boodschap over-brengen op een creatieve manier met een minimum aan woorden. Daar gaat het om.


Redactie en correctie

Nederlandse teksten

U hebt een boodschap op papier gezet. Alle informatie is erin verwerkt, u weet immers zelf het beste wat u wilt communiceren. Toch wilt u het oordeel van een tweede lezer die u van professioneel commentaar voorziet.
Of misschien weet u heel goed wat u wilt overbrengen, maar weet u niet hoe u het moet zeggen. Of u weet het wel, maar u hebt de tijd er niet voor. Bespaar uzelf eindeloos schrijven en schrappen, formuleer alleen een paar ideeŽn of schrijf een ruwe tekst en laat hem door mij uitwerken.

th>